The Tech - Online EditionMIT's oldest and largest
newspaper & the first
newspaper published
on the web
Boston Weather: 13.0°F | Fair and Breezy

Softball ends with victory

MIT, 5-3

ELMS__MIT

[ts0]

Z  _ < B > a b < / B>^r^h^bi^^Z_ab^r^h^bi->

Maloney cfZ_4^0^2^1^^Lwnstn 3bZ_4^1^1^0->

Hickson pZ_4^1^2^0^^Chang lfZ_4^1^2^0->

O'Conner ssZ_3^0^0^0^^DiMassa ssZ_2^0^1^2->

Gleason cZ_3^0^0^1^^Warpinski cfZ_4^0^1^1->

Pblski 3bZ_3^0^0^0^^Ragucci 1bZ_2^0^0^0->

Jahn 1bZ_2^2^2^0^^Duso cZ_2^0^0^1->

O'Rourke 2bZ_3^0^0^0^^D'Angelo 2bZ_2^1^0^0->

Nowak lfZ_2^0^0^0^^Brauer rfZ_3^1^2^0->

Arpo rfZ_3^0^1^0^^Booth dhZ_1^1^0^0->

[ts0]

< B > T o t a l s < / B > Z  _ < B > 2 7 < / B > ^ < B > 3 < / B > ^7^2^^TotalsZ_24^5^7^4->

[ts0]

Elms[ws]0 0 0 1 1 1 0 -- 3->

MIT[ws]0 0 4 0 0 1 x -- 5->

[ah][hl5,5,0]

E--DiMassa, Brauer, O'Conner. LOB--Elms 7, MIT 7. SB--O'Conner, Jahn, Lowenstein, DiMassa. SF--DiMassa, Gleason. SH--Booth. CS--Chang.

ElmsZ_IPZ_H^R^ER^BB^SO->

Hickson (L)Z_6Z_7^5^1^5^3->

HometeamZ_Z_^^^^->

Albers (W)Z_7Z_7^3^1^3^0->

[ts0]

[ah][hl5,5,0]

A-20.